Članarina

/Članarina
Članarina 2016-09-21T12:32:30+00:00

Uplatom članarine postajete redovan član Udruge Alumni Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Članarinu možete uplatiti na sljedeći način:
– IBAN: HR7624020061100748258
– Poziv na broj: OIB člana
– Svrha uplate: Uplata članarine